Bilirkişilik Danışma Kurulu Başkan ve Üyeleri

Hilmi BİLGİN Bakan Yardımcısı (Başkan)
Fuzuli AYDOĞDU HSK Genel Sekreteri (Üye)
Niyazi ACAR Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü (Üye)
Aytekin SAKARYA Ceza İşleri Genel Müdürü (Üye)
Fatma Feyza ŞAHİN Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi (Üye)
Sami ÖZTÜRK Yargıtay 15. Ceza Dairesi Üyesi (Üye)
Ahmet Yahya ÖZDEMİR Danıştay 8. Dairesi Üyesi (Üye)
Adil MEMİŞ Danıştay 4. Dairesi Üyesi (Üye)
Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Adli Tıp Enstitüsü Müdürü (Üye)
Prof. Dr. Hasan AYRANCI Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü (Üye)
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü (Üye)
Mahmut KALEMCİ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Üyesi (Üye)
Esat TOKLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı (Üye)
Musa YÜCEL Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (Üye)
Emriye BAKOĞLU Ankara 8. Ticaret Mahkemesi Başkanı (Üye)
Şenel ALTINAY Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (Üye)
Ayşe BAYRAK Ankara 8. İdare Mahkemesi Başkanı (Üye)
Gönül SAYIN Ankara 6. Vergi Mahkemesi Başkanı (Üye)
Doç.Dr. Yalçın BÜYÜK Adli Tıp Kurumu Başkanı (Üye)
Erkut BEYDAĞLI TÜBİTAK Başuzman-Araştırmacı (Üye)
J. Alb.Mustafa MERCAN Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı
Kriminal Laboratuvar Amiri
(Üye)
Cengiz BATI Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı (Üye)
Av. Hakan CANDURAN Türkiye Barolar Birliği (Üye)
Niyazi KARADENİZ TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
Ali Haydar YILDIRIM Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(Üye)
Sarp KALKAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı (Üye)
Av. Uğur Tunca TURGAY Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (Üye)
Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI Türk Tabipleri Birliği (Üye)
SİTEMİZİ
 
2018 | Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Cad. No: 4/B Karatay/KONYA